SENIORA RÅDGIVARE

Senior Rådgivare

Michael Sterner

Michael har en bred internationell erfarenhet från affärstransaktioner och strukturering av riskkapital. Michael har under 35 år varit jurist och Partner vid Advokatfirman Vinge och därigenom samlat ovärderlig erfarenhet och kunskap från juridik i komplexa situationer kring M&A, bank, finans, corporate finance och private equity. Under sin tid vid Vinge var han bl.a. med vid GVI:s omvandling till MVI 1993 där han kom att agera som styrelsens sekreterare i mer än tio år. År 2013 pensionerade han sig från Vinge för att utöver privata engagemang ansluta sig till GVI.

Michael har en Juristexamen från Lunds Universitet.

Senior Rådgivare

Christian Dahlqvist

Christian har arbetat som Management Konsult i snart 20 år och har bred erfarenhet av Strategi, Organisation och Supply-Chain relaterade projekt i ett stort antal branscher. Christian började sin karriär på konsultföretaget Arthur D. Little där Christian arbetade dels i Sverige och dels i Palo Alto, USA. 2004 startade Christian och 4 kollegor konsultföretaget Montell & Partners där Christian arbetar som Partner idag. Christian har arbetat i ett stort antal projekt kopplat till M&A men har även stor erfarenhet av att stötta företagsledningar med att ta fram affärsplaner och att genomföra kritiska projekt. Christian agerar bollplank till GVI och arbetar gärna med att stötta innehaven att definiera och realisera framtida ambitioner under GVIs ägande.
Senior Rådgivare

Per Danielsson

Per är utbildad Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola. Per har innehaft ledande befattningar inom Saab Ericsson Space och varit VD för flera mindre bolag under snabb tillväxt. Per är idag engagerad som styrelseledamot i ett flertal företag och arbetar deltid som Senior Advisor på Cobham Gaisler, ett bolag som utvecklar mikroprocessorer. Per har även uppdrag för EU som business coach för småföretag och är även expert vid utvärderingar av EU-ansökningar. Per har en bred erfarenhet av bl.a. organisationsutveckling, strategi, internationella affärer och finansiering. Han har även erfarenhet av att genomföra bolagsförsäljningar till stora globala koncerner.
Senior Rådgivare

Lars Sjöberg

Lars är företagare, entreprenör och rådgivare. Efter tekniska studier på Chalmers tekniska högskola har han haft ett flertal uppdrag. Uppvuxen i en familjeföretagskultur, kom han efter en sejour inom SKF att inta VD posten i familjeföretaget. Efter åtta år kunde han se tillbaka på en tillväxtresa som tog sin början vid 25 MSEK för att landa i 250 MSEK. Familjebolaget och tillhörande ägande finns kvar, men med extern VD har Lars idag intagit en styrelseroll. Lärdomarna från uppdraget har förvaltats i kvalificerad affärsrådgivning, lednings- ägarstöttning och utveckling, samt M&A uppdrag, men framförallt som aktiv ägare i numera ett antal bolag. Lars stödjer GVI som senior rådgivare och är behjälplig i olika uppdrag.
Senior Rådgivare

Didier Schreiber

Under sin 25 år långa karriär, har Didier arbetat som managementkonsult, investerare och innehaft ledande internationella positioner inom fordonsindustrin. Han har varit verksam på VCC, Booz Allen Hamilton, Arthur D. Little och Fouriertransform. Idag sitter Didier i CEVTs ledningsgrupp, en del av Geely Automotive (Kina). Under sin karriär har Didier arbetat såväl med stora och internationella företag som med små svenska bolag med operationellt ansvar eller som styrelsemedlem. Didier är ansluten till GVI där han bidrar till att utveckla portfolio bolagen och utvärdera nya möjligheter.
Senior Rådgivare

Anna Petre

Anna har en lång erfarenhet av strategi, kommunikation och juridik, då hon under 15 år arbetat som ansvarig för Public Affairs inom bilindustrin. Hon har också jobbat professionellt med styrelsearbete, investerat i teknikbolag och har också drivit egna bolag. Anna har dessutom erfarenhet från advokatbyrå där hon framförallt arbetat med bolagsrätt, tvistlösning och avtalsfrågor.

Anna har en Juristexamen från Göteborgs Universitet.

Senior Rådgivare

Jan Nilsson

Jan håller en Civilingenjörs examen från Linköpings Tekniska Högskola. Jan har i ledande befattningar varit verksam inom bolag såsom Korroterm AB och Securitas Direct/Verisure. I det senare fallet var Jan VD för verksamheterna i Norge, Belgien, Holland och Danmark under en 12 års period, en tid som kom att omfatta stora förändringar inom såväl organisation som affärsmodeller för att driva tillväxt och lönsamhet. Lärdomarna från dessa år har kommit att innebära att Jan har samlat omfattande erfarenhet från ledande befattning inom sälj och marknadsföring. Jan har även ett antal styrelseuppdrag bakom sig, samt att han idag stödjer GVI som styrelsemedlem i Effekta Safety Group AB.
Senior Rådgivare

Niklas Jonsson

Niklas har efter Magisterexamen i Företagsekonomi vid Göteborgs Universitet arbetat 20 år inom Handelsbanken och Danske Bank. I Danske Bank jobbade Niklas i 10 år som Senior Relationship Manager med kunder i Midmarket-segmentet, med fokus på bolag med hög utvecklingsaktivitet, och hög transaktionsintensitet. Idag är Niklas ansvarig för Finansiering och Affärsutveckling på Erlandsson Holding AB, som är en snabbväxande aktör inom bygg- och installationsbranschen. Niklas har också egna bolagsinvesteringar och därutöver flera andra externa rådgivningsuppdrag. Niklas stödjer framför allt GVI i finansierings- och i affärsutvecklingsfrågor relaterade till M&A eller strategisk utveckling.
Senior Rådgivare

Marcus Täck

Marcus är Marknadsansvarig för Norden och Baltikum på dormakaba, och har uppdraget för Product Management, Marketing Communication samt att driva Segment (Hotell, Sjukhus etc) och digitala lösningar ur ett ”solutions” perspektiv. Tidigare har Marcus arbetat på Thyssenkrupp Elevators och Schneider Electric i olika roller globalt inom Strategi, Affärsutveckling och som Operativ Chef med ansvar för försäljning, projekt och service. Lärdomarna från dessa år har kommit att innebära att Marcus har samlat omfattande erfarenhet från ledande befattning. Marcus stödjer GVI som styrelsemedlem i Effekta och SAC – Safety Group.

Marcus har en Civilingenjörs examen från Chalmers Tekniska Högskola


General Venture Investment som organisation samverkar med ett nätverk av entreprenörer och industriledare för att aktivt stödja industriprojekt med finansiering, kontakter och ledningserfarenheter. Vårt nätverk utvecklas ständigt och därmed också våra Seniora Rådgivare. General Venture Investments rådgivare är verksamma inom en rad olika branscher och besitter unik kompetens inom sina respektive områden. Inom General Venture Investments verksamhet tillför de värde i samtliga faser; från en analys fas av framtid investeringar till utveckling av befintlig portfölj.