Skip to main content

General Venture Investment AB (”GVI” eller ”General Venture”) investerar tillsammans med grundare och VD Mikael Rosdahl i nödbelysningsbolaget Effekta Power Systems AB (”Effekta” eller ”Bolaget”). GVI blir därmed huvudägare i Effekta och efter transaktionen uppgår ägarandelen till 60 procent av rösterna och kapitalet.

Effekta projekterar och säljer kompletta nödbelysningsanläggningar som uppfyller gällande lagkrav, allt från komplicerade tunnelprojekt stora övervakade sjukhuskomplex till enkla lösningar med ett par självfungerade armaturer. Bolaget grundades 1984 och har idag nationell täckning med huvudkontor i Malmö och säljkontor i Jönköping, Linköping och Stockholm med totalt 21 medarbetare.

Genom hög kunskap och en bred produktportfölj har Bolaget erhållit en rad prestigeprojekt såväl fastighets- som infrastrukturprojekt och positionerat sig som en framstående aktörer i industrin. GVI bedömer att Effekta har de kunskaper och resurser som krävs för att växa sin marknad på nordisk basis.

Effekta förväntas innevarande räkenskapsår omsätta ca 60 MSEK med god lönsamhet. Bolaget har under en längre period uppvisat god finansiell ställning och tillväxt.

”Effekta har efter totalt 32 år i branschen byggt upp en betydande branschkunskap samt en bred kund- och leverantörsbas. Vår höga systemkunskap, produktkvalitet samt leveransprecision har bevisats sig genom flera av de stora projekt vi har varit leverantör till den senaste tiden så som Malmö Citytunnel, Nya Karolinska, Hallandsåsen tunneln, Vasamuseet m.fl. Vi vill nu ta nästa steg i vår utveckling och växa vår marknadsandel i Sverige så väl i övriga norden. Det är därför affärsmässigt rätt att General Venture nu kommer in som huvudägare och tillför Bolaget lång industriell kunskap av att utveckla verksamheter i expansionsskedet”, säger Mikael Rosdahl som är VD och grundare i Effekta.

”Effekta har en ledande position som högkvalitativ helhetsleverantör med ännu ej utnyttjad marknadspotential. Målsättningen är att utveckla den långsiktigt internationella konkurrenskraften genom geografisk expansion samt utveckla systemleverantöraffären och eftermarknadsservice. Att utveckla bolaget vidare tillsammans med grundare och ledning är en långsiktig styrka som vi har god erfarenhet av och som är i linje med vår investeringsfilosofi”, säger Magnus Wall, Investment manager för GVI.

För ytterligare information kontakta Magnus Wall, Investment manager General Venture Investment AB på telefon +46 70-215 0467.