SKAPAR LÅNGSIKTIGA VÄRDEN

FRAMGÅNGSRIKA AFFÄRSPROJEKT BYGGS AV FÖRETAGSAMMA INDIVIDER I SAMARBETE MED INDUSTRIELL KOMPETENS- OCH LEDNINGSERFARENHET MED STÖD AV EKONOMISKA RESURSER

OM GENERAL VENTURE

GVI strukturer, utvecklar och finansierar affärsprojekt för att skapa långsiktigt värde. Vi engagera oss i företag med en internationell marknad i behov av utvecklings- eller tillväxtkapital. GVI´s organisation, med omfattande entreprenörsinsikter och erfarenheter, inkluderar ett stort nätverk av ledande industriledare, forskare, företagare och investerare, vilket tillåter oss att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dig och den enskilda situationen.
Under åren från 1984 fram till idag har GVI med följande nätverkskonstellationer varit engagerat mer än 100 företag i Europa, Asien, Kanada och USA som aktivt tillförts kapital, erfarenheter och kontakter för sin utveckling. Vi har involverat oss i allt från nystartade till mogna företag i ett brett spektrum av industrier och aktivt stött både entreprenörer, företagsledningar och forskare. Vår track record illustrerar effektiviteten i att använda industriella nätverk för att bygga framgångsrika företag.

Med hela världen som spelplan.

Under åren från 1984 fram till idag har GVI med följande nätverkskonstellationer varit engagerat mer än 100 företag i Europa, Asien, Kanada och USA som aktivt tillförts kapital, erfarenheter och kontakter för sin utveckling. Vi har involverat oss i allt från nystartade till mogna företag i ett brett spektrum av industrier och aktivt stött både entreprenörer, företagsledningar och forskare. Vår track record illustrerar effektiviteten i att använda industriella nätverk för att bygga framgångsrika företag.

GVI´s organisation assisteras av ett stort nätverk av ledande industriledare, företagare och forskare som investerar sitt eget kapital och tid i våra portföljbolag.

Våra seniora rådgivare >

MAGNUS WALL

Partner

+46 (0) 702 150 467
magnus.wall@generalventure.se

OSKAR SÄFSTRÖM

Partner

+46 (0) 739 204 533
oskar.safstrom@generalventure.se