• Login
info@generalventure.se

TEAM

ULF BERG
STYRELSEORDFÖRANDE

Ulf har en lång erfarenhet från utvecklingen av Svensk exportindustri från uppdrag så som VD för såväl Ericsson Microwave Systems AB som Ericsson AB samt VD för Exportrådet/Business Sweden. Ulfs erfarenhet av företagsutveckling, organisation och ledarskap på absoluta toppnivå har på senare år inneburit att han kommit att åta sig en rad styrelseuppdrag, varav han idag utöver GVI är aktiv som ordförande i Speed Identity AB.

Ulf har en Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
+46 (0) 705 904 208
ulf.berg@generalventure.se

Managing Partner
Styrelseledamot