• Login
info@generalventure.se

TEAM

OSKAR SÄFSTRÖM
STYRELSELEDAMOT

Oskar är privat investerare och styrelseledamot för GVI. Oskar varit projektledare för fler än 50 M&A transaktioner och genomfört ett flertal publika uppdrag såsom emissioner, utköp och börsintroduktioner. Vidare har Oskar betydande erfarenhet från speciella situationer där han på uppdrag av banker och ägare genomfört internationella förändringsuppdrag. Tidigare har Oskar varit partner i ScandCap och MVI. Utöver uppdraget i GVI är Oskar styrelseledamot i Effekta Safety Group AB och Aktiebolaget Veniversum samt ordförande i Infracom Group AB.

Oskar är utbildad Civilekonom vid Dublin Business School.
+46 (0) 739 204 533

Managing Partner
Styrelseordförande