• Login
info@generalventure.se

TEAM

MAGNUS WALL
PARTNER

Magnus har en bred erfarenhet av affärsutveckling från både internationella industriföretag till mindre tillväxtföretag. Han började sin karriär inom fordonsindustrin med flera internationella uppdrag och har sedan verkat som entreprenör och grundat flertalet bolag inom en rad olika branscher. Kombinationen av erfarenheter från entreprenörsdrivna verksamheter till industriell skalning har givit Magnus betydande kunskaper inom ledarskap, affärsutveckling, bolagsstyrning och Private Equity. Magnus har sedan 2014 varit verksam i GVI.

Magnus har en Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
+46 (0) 702 150 467
magnus.wall@generalventure.se

Managing Partner
Styrelseordförande
Styrelseledamot