• Login
info@generalventure.se

EN AFFÄRSMODELL SOM BYGGER PÅ 30 ÅRS INVESTERINGSERFARENHET I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HISTORIA

Lars Lind, en pionjär inom byggande och strukturering av affärsängelnätverk, grundade General Venture (GV) i London 1984. Under åren 1984-1993 strukturerad och finansierade GV nio företag som resulterade i ett genomsnittlig IRR överstigande 30%. Det första var Datema, Sveriges på den tiden största IT-tjänsteföretag med 800 IT-konsulter och 1.100 anställda. Efter en turnaround som bl.a. inkluderade övertagande av det börsnoterade bolaget Mods Data, såldes Datema till finska intressenter 1987 med en avkastning över 30 gånger investerat kapital. Ett annat exempel är NIBE industrier där GV 1989 assisterade 18 medlemmar i bolagsledningen att strukturera och finansierar en Management Buyout från grundarfamiljen. Efter en uppbyggnad, där GV deltog i styrelsen under 12 år från 1989 till 2001, börsnoterades företaget 1996 till en värdering över 40 gånger det ursprungliga investerade kapitalet. Idag, fortfarande kontrollerat av samma team som GV bistod 1989, har NIBE utvecklats till en global aktör med verksamhet i mer än 20 länder med en försäljning som överstiget 10 miljarder kronor och ett börsvärde på NASDAQ OMX Large Cap överstigande 30 miljarder kronor.

Till skillnad från många andra aktörer inom Private Equity industrin, ifrågasätter GVI visdomen med de traditionella fondstrukturerna. Med en kortsiktig arvodesstruktur och begränsad livstid för fonden under ledning av en liten grupp fondförvaltare utvecklar dessa investeringar mot snabbast möjliga exit, något som enligt vår erfarenhet kraftigt begränsar bolagets långsiktiga potential. Vi föredrar att sätta upp en struktur kring varje enskilt bolag; styrelse, ledning och investerare, och samordnar den strukturen genom en ledningsorganisation som erbjuder finansiering och industriell kompetens från ett nätverk anpassat efter varje enskild situation.

Dagens General Venture, GVI, bygger på samma övertygelser som formade GV´s affärsidé 1984 och som 1993 ledde till att Lind initierade Merchant Venture Investments, MVI, som en utveckling av GV. Med en track-record och modell som visade på effektiviteten i att använda industriella nätverk som en del i byggandet av framgångsrika företag, blev MVI ett partnerskap av industriella affärsänglar. GVI utgör den central organisationen för att knyta samman nätverket av industriledare och vetenskapsmän för att aktivt delta i utvecklingen av portföljbolagen.

På mindre än tio år växte MVI till ett internationellt Affärsängelnätverk med närvaro i 10 länder och med sammanlagt 450 deltagande medlemmar. Vid sin topp, år 2000, investerade MVI i sin helhet över 475 MSEK i 24 enskilda investeringar. Det motsvarar kapaciteten hos en traditionell fond med ett kapital om SEK 2,5 miljarder som investeras under en femårsperiod. Läs om GV och MVI i EBAN’s (European Business Angel Network) rapport ”Business Angel Network add-on services; Compendium of practices across Europe.”

Under åren 1984 till 2003 har GV, följt av MVI med partners och medinvesterare, engagerat sig i mer än 100 företag i Europa, Asien, Kanada och USA i allt från nystartade företag till mogna företag. Tillsammans med medinvesterare har vår modell sammanlagt investerat cirka SEK 4 miljarder i eget kapital och därtill tillfört kompetens från industriledare och vetenskapsmän genom ett aktivt engagemang.

MVI som en internationell federation av Affärsänglar har sedan 2003 brutits upp i nationella nätverk under olika namn. Exempel är MVI Sverige och Helmet Capital i Finland. General Venture Investment har fortsatt sin verksamhet att bistå företagare och ledningsgrupper i att förverkliga sina affärsidéer. Bland våra nuvarande uppdrag hittar du läkemedelsprojekt och IT bolag. GVI har bl.a. i samarbete med investmentbolaget Yield Life Science AB bistått en ledande svensk vetenskapsman i att strukturera, organisera och finansiera av en ny kemisk enhet med potential att väsentligt förlänga livet för över 300.000 patienter med metastaserad cancer varje år. Efter 9 års utvecklingsarbete med medverkan av nyckelspelare och 200 MSEK i huvudsak från GVI:s nätverk har den nya läkemedelskandidaten, Modufolin®, testats med utmärkt säkerhet i kliniska fas 1/2 studier i flera länder. Med stöd av FDA i USA och EMA i Europa kan registreringsstudier påbörjas med finansiering som rests från nätverket, ledande life science institutioner och privatpersoner varvid bolaget noterats på Nasdaq First North Premier.