• Login
info@generalventure.se

TEAM

FREDRIK ANDERSSON
MANAGING PARTNER

Fredrik har som entreprenör varit med och utvecklat ett antal bolag, inom en rad olika branscher, i affärsutvecklande och ledande roller. Genom dessa initiativ har Fredrik samlat stor erfarenhet från ledarskap och organisation, såväl som från affärsutveckling och Private Equity. Fredrik tog 2011 steget över till investerar- och rådgivarrollen för att med det som utgångpunkt arbeta mer strategiskt i företagsutvecklande roll. Fredrik gjorde sitt inträde i GVI i samband med detta och har i den rollen aktivt bidragit med kunskap och kapital för utvecklande av företag i såväl start-up som senare skeden.

Fredrik har en Civilekonomsexamen från Göteborgs Handelshögskola.
+46 (0) 709 425 630
fredrik.andersson@generalventure.se

Styrelseordförande
Styrelseledamot