• Login
info@generalventure.se
Seagle Home Pageslider-logo
GENERAL
VENTURE

 

SKAPAR LÅNGSIKTIGA VÄRDEN

GVI, General Venture Investment, strukturerar, utvecklar och finansierar affärsprojekt för att skapa långsiktiga värden. Vi engagerar oss i företag med en internationell marknad i behov av utvecklings- eller tillväxtkapital. GVI´s organisation, med omfattande entreprenörsinsikter och erfarenheter, inkluderar ett stort nätverk av ledande industriledare, forskare, företagare och investerare, vilket tillåter oss att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dig och den enskilda situationen.
LÄS MER»

 

VERKSAMHETSOMRÅDEN

GVI har under mer än 30 år varit engagerat i över 100 affärsprojekt inom ett brett spektrum av branscher i Europa, Asien, USA och Kanada. Vi fokuserar på dig, din förmåga att samarbeta i ett team samt din förmåga att utveckla bolaget i rätt riktning snarare än kortsiktiga avkastning på investerat kapital.